top of page
Dagvatten_Rör.jpg

V-A, 
rörläggning & kabeldragning

Rörläggning

En stor del av Trendabs verksamhet är inom V-A och rörläggning. Teamet lägger rör i de flesta dimensioner, vatten & spill, fjärrvärme, dagvattenledningar, brunnar (TS/NB/DB etc).  Kabeldragning

V-A teamet är är utbildade inom ESA/EBR och jobbar med kabelflytt, kabelsänkning, kabeldragning i längre sträckor allt från enklare flytt av belysningsstolpar till mer komplicerade projekt.  Vi gör även fiberdragningar. 

Certifikat

TUMAB svetsning av termoplaster, elektrosvetsning PE-PP, DVS utg.98

V-A, rörläggning & kabeldragning: Välkommen
bottom of page