top of page
Stensättning hammarby.jpg

Stensättning

Stensättning är ett av de äldsta yrkena inom anläggning. Många av principerna som Romarna använde för flera tusen år sedan tillämpas fortfarande. 


Ett av Trendabs starkaste områden inom anläggning är stensättning. Stensättarna utför alla typer av stensättningar och finplanering. Teamet har spetskompetens inom kantsten, storgatsten, trappor och plattor. Trendab har även en speciell grupp som är experter på smågatsten och schiffer.


Trendabs stensättare är stolta över att ha genomfört flera projekt som är av historiskt värde, som t ex markytan i Gamla Stan.

Stensättning: Välkommen

Vad är finplanering?

Kortfattat kan man säga att Trendab gör finnishen på maken exempelvis genom att anlägga rabatter, gräsmattor eller göra ordning ytan inför en asfaltering. Finplaneringen kan även innefatta att lägga sten på utvalda ytor. Markens nivå planeras helt enkelt. 


Finplanering kan även innebära att slutföra den sista biten och färdigställa det som kvarstår efter att ett hus är rest. Trendab ser över säkerheten, funktionaliteten och den visuella biten innan någon kan flytta in. 

Finplanering Hammarby.jpg
Stensättning: Tjänster

Stensättning

Typer av sten teamet jobbar med

  • Kantsten

  • Smågatsten

  • Plattor

  • Schiffer

  • Stor gatusten

  • Stödmurar

Stensättning: Text
bottom of page